Business in Biotechnology and Circular Economy - Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Business in Biotechnology and Circular Economy

"Hankkeen tavoitteena on parantaa rajat ylittävän alueen kestävää talouskasvua tukemalla yritysyhteistyötä bioteknologian ja kiertotalouden aloilla, jossa tutkimuksen ja liike-elämän rajapinta vaatii erityistä panostusta."

Ympäristöteknologian uusille ratkaisuille on globaali tarve ja kysyntä. Venäjän kaupan muuttuneessa markkinatilanteessa yritykset tarvitsevat konkreettista tukea liiketoimintansa kehittämiseksi, samoin kuin korkeakoulutoimijat tutkimustulostensa kaupallistamiseksi. Hankkeen tavoitteena on parantaa rajat ylittävän alueen kestävää talouskasvua tukemalla yritysyhteistyötä bioteknologian ja kiertotalouden aloilla, jossa tutkimuksen ja liike-elämän rajapinta vaatii erityistä panostusta. Hanke lisää liiketoimintatietoutta ja parantaa yritysten edellytyksiä toimia molemmissa maissa järjestämällä tapaamisia ja koulutusta sekä suomalaisille että venäläisille yrityksille.

Hankkeessa järjestetään match-making -tilaisuuksia niin Suomessa kuin Venäjällä sekä tarjotaan uutta ja ajankohtaista markkinatietoa. Hankkeen korkeakoulupartnerit kouluttavat opiskelijoita kiertotalouden ja ympäristöteknologian aloilla. Lisäksi ne edistävät ympäristöalan yritysten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä tarjoamalla mm. tuotekehityspalveluja. Yhteistyössä hyödynnetään EcoSairilaan rakentuvaa ympäristöalan infrastruktuuria sekä yritysten keskittymää. EcoSairila tarjoaa testaus-, pilotointi- ja sijoittumisalustan uusille bioteknologian ja kiertotalouden innovaatioille. Molempien maiden ympäristöviranomaiset ovat mukana toiminnassa.

Suomalaiset ja venäläiset bioteknologian ja kiertotalouden alan yritykset saavat uusia kansainvälisiä kumppanuuksia, liiketoimintamahdollisuuksia, ajankohtaista markkinatietoa, koulutusta ja tuotekehityspalveluita. Korkeakouluopiskelijoille, tutkijoille ja muille korkeakoulutoimijoille hanke tarjoaa koulutusta sekä mahdollisuuden uusien spin-offien ja start-uppien käynnistämiseen sekä kaupallistamiseen.

Hankkeen kohderyhmät kartoitetaan ja kontaktoidaan. Heidät kutsutaan hankkeessa järjestettäviin tilaisuuksiin ja koulutuksiin. Heille annetaan ajankohtaista markkinatietoa sekä edistetään heidän mahdollisuuksiaan toimia kohdemarkkina-alueella. Hankkeesta ja sen tapahtumista tiedotetaan mediassa, internetsivuilla sekä sosiaalisen median kautta.

Lue lisää hankeesta: biocircularbusiness.com

Ota yhteyttä

Saija Tillgren
050 387 2691
saija.tillgren@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.09.2019

Hanke päättyy:
28.02.2022

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Osatoteuttajat:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, ITMO Yliopisto Pietari, AsEP (Association for Environmental Partnership) Pietari

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
394001 €

Hankkeen toteutusalue:
Kansallinen/kansainvälinen

Rahoittava viranomainen:
Euroopan unioni, Suomen valtio, Venäjän Federaatio, hankepartnerit (Kaakkois-Suomi - Venäjä ENI CBC - Rakennerahasto)