fbpx

Biohiilellä puhtaampi ympäristö ja uutta liiketoimintaa Etelä-Savoon – BIOLI

Hankkeella edistetään uusien kaupallistettavien biohiilituotteiden kehittämistä ja testausta, kehitetään uusia sovelluksia ympäristöturvallisuuden alalla sekä luodaan konkreettisia edellytyksiä biohiileen perustuvan liiketoiminnan syntymiselle Etelä-Savoon.

Hankkeella selvitetään biohiilen uusia sovelluskohteita sekä arvioidaan alustavia kaupallistamismahdollisuuksia. Lisäksi toteutetaan tuoteinnovaatioiden testauksia uusissa käyttökohteissa laboratorio- ja demonstraatiokokein.

Hankkeella totetetaan liiketoiminnan kehittämistä ja kaupallistamisen valmistelua.

Kenelle hanke on suunnattu

Uusia biohiilituotteita ja näihin perustuvia palveluja kaupallistavat yritykset. Potentiaaliset alueelle sijoittuvat uuden biohiilitoimialan yritykset. Uusien biohiilituotteiden potentiaaliset loppukäyttäjät ja jatkojalostajat.

Hanketiedot