fbpx

ARKI – Arjen Kiertotalous

"ARKI-hanke edistää kiertotalouden konkreettista toteuttamista Mikkelin seudulla. Tarjoamme korjaus- ja huoltotoimintaa toteuttaville yrityksille neuvontaa, yksilöllistä ohjausta ja vertaisoppimista sekä konkreettista tukea oman liiketoiminnan ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen."

Hankkeessa autetaan alan toimijoita paketoimaan, markkinoimaan ja kasvattamaan omaa korjaus- ja huoltoalan liiketoimintaansa. Viestimme näistä ekologisista palveluista kuluttajille, muistutamme korjaamisen ja huollon mahdollisuuksia sekä nostamme toiminnan imagoa ja mielikuvaa asiakkaiden silmissä.

Lisäarvo hankkeessa mukana oleville yrityksille:
– Kotitalouksille palveluja tarjoavien korjaus- ja huoltoyritysten liiketoiminnan jatkuvuus, kasvu ja palvelujen kehittäminen
– Korjaus- ja huoltopalvelujen kysynnän ja arvostuksen lisääminen
– Huolto- ja korjausalan koulutuksen, yrittäjyyden ja kiertotalousosaamisen lisääminen ammatillisessa koulutuksessa (ESEDU)
– Kuluttajien kiinnostuksen lisääminen näitä palveluita kohtaan
– Palveluiden parempi löydettävyys ja helppokäyttöisyys myös digitaalisissa kanavissa

Mukaan valitaan 15-20 alan yritystä (alueena Mikkeli, Puumala, Pertunmaa, Juva, Mäntyharju, Kangasniemi, Hirvensalmi) pl. moottoriajoneuvojen korjaus ja huolto. Yrityksille tarjotaan mm.
– Tukea digitaalisten palveluiden kehittämiseen, näkyvyyteen ja löydettävyyteen
– Yhteismarkkinointia ja uusia ideoita omaan liiketoimintaan
– Apua palvelumuotoiluun

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.08.2021

Hanke päättyy:
31.08.2023

Hankkeen päätoteuttaja:
Etelä-Savon Koulutus Oy

Osatoteuttajat:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
124610 €

Hankkeen toteutusalue:
Mikkelin seutu

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon Ely-keskus