Vihreän kemian laboratorio tunnetaan maailmalla - Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Vihreän kemian laboratorio tunnetaan maailmalla

Professori Mika Sillanpää vihreän kemian laboratoriossa

Viimeiset 15 vuotta Mikkelissä on kehitetty uutta globaalisti kiinnostavaa tieteenalaa, vihreää kemiaa, ratkomaan ajankohtaisia ympäristöongelmia.

Tieteenala tutkii ympäristön tilaa ja kehittää ongelmiin ympäristöystävällisiä ratkaisuja.  Vihreä kemia hyödyntää epäorgaanisen, orgaanisen ja fysikaalisen kemian sekä ympäristökemian oppeja.

LUT-yliopiston Vihreän kemian laboratorio ja sen vetäjä professori Mika Sillanpää tunnetaan nykyään ympäri maailman.

”Olemme tutkineet alusta asti vettä. Sen rinnalle ovat tulleet bio- ja resurssitalouteen sekä ilmastonmuutokseen ja energiantuotantotapoihin liittyvät aiheet. Vahvuutemme on tuottaa uusia sovelluksia”, professori Sillanpää kuvaa.

EcoSairilassa syntyy uusia biotalouden malleja

Mikkelin uuden jätevedenpuhdistamon, kaatopaikan sekä biokaasu- ja kompostorilaitoksen ympärille syntyy valtakunnallisestikin kiinnostava biotalouden kehittämiskohde, EcoSairila. Siellä tutkijat ja yritykset kehittävät yhdessä uusia bioteollisuuden tuotteita, mittauspalveluita ja prosessien optimointia.

”Nopean ongelmanratkaisun haasteissa aikajänne on kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen, eli yritykset voivat odottaa uusien sovellusten kasvattavan nopeasti liikevaihtoa.”

Pidemmällä aikavälillä syntyy uusia puhdistustekniikoita 2030–2050 -luvuille.

”Näissä hankkeissa yritykset pääsevät seuraamaan tutkimuksellista kehitystyötä, joka tuottaa uutta teknologiaa 5–10 vuoden aikajänteellä.”

LUT Mika Sillanpää ja tohtorikoulutettavat
LUT Mika Sillanpää ja tohtorikoulutettavat

Mikkeli vetää myös kv. tutkijoita

Vihreän kemian laboratoriossa toimii noin 40 tutkijan ryhmä. Heistä suuri osa tulee maailmalta. Vaihdot vaihtelevat kestoltaan neljästä vuodesta kolmeen kuukauteen.

”Jokaisella tutkijalla on omat verkostonsa, jotka hän jakaa kanssamme ja vie mennessään verkostot täältä. Meille tulee jatkuvasti tutkijoita heidän omien kotimaidensa rahoittamina. Tällä hetkellä heitä on Kiinasta, Tunisiasta, Turkista, Egyptistä ja Marokosta.”

Vihreän kemian laboratoriossa on tekeillä kymmenisen väitöskirjaa, jotka liittyvät suoraan EcoSairilaan. Niissä tutkitaan muun muassa kaatopaikan hulevesiä sekä biokaasun tuotannon optimointia, käyttöönottoa ja seurantaa.

Viisi tutkijaa keskittyy kehittämään suljetun kierron puhdistamokonseptia, jossa ravinteet ja energia otetaan talteen jätevedestä ja jäljelle jäävä vesi hygienisoidaan käytettäväksi uudelleen. Kolmessa väitöskirjassa syvennytään lietteen käsittelyyn.

”Yhdessä väitöskirjassa tutkitaan mikromuovien poistamista ja sitä, miten ne käyttäytyvät perinteisissä ja uusissa jätevesiratkaisuissa. Tätä varten otimme juuri Intiassa vesinäytteitä. Helppoja ratkaisuja ei ole näköpiirissä, ja aihe pysyy varmasti keskiössä seuraavat kymmenen vuotta. Jatkamme myös lääkejäämien tutkimista.”

LUTin Mikkelin yksiköstä on valmistunut 40 tohtoria ja tekeillä on 35 väitöskirjaa. Tuoreet tohtorit ovat sijoittuneet hyvin Suomessa toimiviin globaaleihin teollisuusyrityksiin.

PoDoCo-ohjelma (Post Docs in Companies) tekee tuoreiden tohtoreiden rekrytoinnista yrityksille houkuttelevaa, ja tutkijat saavat arvokasta yrityskokemusta.”

Laitteita LUT:n Vihreän kemian laboratoriossa
Laitteita LUT:n Vihreän kemian laboratoriossa

Sillanpää kuuluu viitatuimpiin tutkijoihin

LUTin Mikkelin-laboratoriolla on yli sata johtavaa tutkimuspartneria ympäri maailmaa.

Mika Sillanpää on valittu jo kaksi vuotta peräkkäin arvostetulle Highly Cited Researchers –listalle. Hän on ainoa listalla oleva suomalainen kemian ja ympäristötieteiden edustaja. Ympäristöteknologian tutkijoista hän on maailman viidenneksi viitatuin.

Sillanpää on kirjoittanut yli 500 kansainvälisesti referoitua tieteellistä artikkelia, ollut mukana yli 700 julkaisussa ja ohjannut noin 40 väitöskirjaa.

”Yksikään kansainvälinen tutkija ei tulisi tänne, jollemme julkaisisi paljon ja parhaissa lehdissä. Laboratoriomme tunnetaan maailmalla paljon paremmin kuin kotimaassa.”

Viime vuosina Mika Sillanpää on tehnyt myös kirjoja kansainvälisille tiedekustantajille, kuten Elsevierille, Wileylle ja Springerille. Kirjoissa on käsitelty kestävää ympäristöteknologiaa,  biotaloutta, humusaineita ja sähkökemiallisia menetelmiä vedenkäsittelyssä.  Vuoden 2018 lopussa hän solmi Elsevierin kanssa sopimuksen kolmesta uudesta kirjasta.

Yrityksille lisäarvoa hankkeista

Yritysyhteistyötä tehdään nykyään laajalla rintamalla. Perustutkimuksen osuus tutkimuksesta on tällä hetkellä kymmenisen prosenttia. 80 yhteistyöyrityksen listalta löytyy niin kansainvälistyneitä pörssiyrityksiä kuin startup-yrityksiä.

”Veturiyritysten kanssa rakennamme muun muassa vientikonsepteja ja osallistumme prosessitoimituksiin. Pk- ja startup-yritysten kanssa testataan tuotteita ja niiden kansainvälistymismahdollisuuksia.”

Sillanpään tutkijaryhmä on kotiuttanut vuosien varrella rahoitusta muun muassa EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittavasta Horizon 2020 -ohjelmasta, Suomen Akatemialta, Business Finlandilta, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutilta (EIT), Erasmus- ja EAKR-ohjelmista sekä useilta säätiöiltä.

”Hankkeissa on syntynyt kustannustehokkaasti uusia toimintamalleja yrityksille, on pilotoitu uusia menetelmiä ja testattu tuotteita. Teemme yrityksille myös tilaustutkimusta.”

Mikkelissä perheineen jo reilut 15 vuotta asunut Mika Sillanpää muistuttaa, että hänen kotikaupungissaan on kätevää jatkaa työn ohessa myös maisteriopintoja tai tehdä väitöskirjaa. LUTin laboratorion ainutlaatuinen laitekanta on käyttövalmiina, eikä tutkijan tarvitse jonottaa.

”Toivon, että yhä useampi yritys innostuu yhteistyöstä tutkijayhteisömme kanssa ja huomaa Mikkelin tarjoaman ainutlaatuisen tutkimus- ja tuotekehitysalustan.”

Teksti ja kuvat: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Valikko