Point of interest Archive - Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Mölnlycke

Vuonna 2016 ruotsalaisomisteinen Mölnlycke ilmoitti investoivansa Mikkelin tehtaaseen lähes 60 miljoonaa euroa vuoteen 2020 mennessä. Leikkaussaleihin tuotteita valmistava Mölnlycke työllistää Mikkelissä lähes 500 työntekijää.

Visulahden kaupan ja logistiikan alue

Liikenneyhteydet viitostietä pitkin Helsingistä Mikkeliin ja edelleen Juvalle nopeutuvat lähivuosina merkittävästi, kun uusi valtatie 5:n peruskorjaus valmistuu vuonna 2020. Investoinnin kokonaisarvo on 121 miljoonaa euroa. Mikkelin kaupunki on kaavoittanut Visulahteen, uuden viitostien linjauksen varteen heti kaupunkialueen koillispuolelle uuden kaupan ja tilaavievän logistiikan alueen, jolla on tilaa lähes 100 hehtaaria. Lähivuosina julkisten ja yksityisten investointien määrän alueella odotetaan yltävän jopa 150 miljoonaan euroon. Ensimmäisten alueelle sijoittujien joukossa oli mm. Ponsse Oyj. Tontit ovat varattavissa nyt.

EcoSairila

Mikkelin kaupunki on kaavoittanut 80 ha uutta teollisuustilaa uudelle EcoSairilan alueelle. Samalle alueelle rakennetaan parhaillaan myös mittavia julkisia investonteja, kuten Euroopan modernein jätevedenpuhdistamo sekä biokaasulaitos. Lähivuosina julkisten ja yksityisten tahojen arvioidaan investoivan alueelle yli 120 miljoonaa euroa.

Valikko