Matkailun menestyminen


Mikkeli on Suomen suurin vapaa-ajan kunta ja vapaa-ajan asutuksen merkitys on Mikkelin kaupungille ja seudulle erityisen tärkeä. Matkailu puolestaan on toimiala, jossa on merkittävä kasvupotentiaali erityisesti kansainvälisiltä markkinoilta.

Vastaamme seudun matkailun yhteismarkkinoinnista kotimaassa ja kansainvälisesti (visitmikkeli.fivisitsaimaa.fi), matkailun kehittämisestä sekä matkailuneuvonnasta. Kehitystyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä seudun yritysten ja kuntien kanssa.