Massadigitoinnin
osaajakoulutuksen
suunnitteluhanke

 


Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on suunnitella massadigitoinnin koulutushanke. Suunnitelmalla edistetään Kansallisarkiston massadigitoinnin ja Varastokirjaston toimintojen sijoittumista Mikkeliin. Tavoitteena on selvittää työvoima- ja koulutustarvetta sekä luoda koulutussuunnitelma.

Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteinä on tehdä:

  • osaamistaustakartoitus
  • työvoimatarpeen kartoitus
  • koulutustarpeen arviointi
  • koulutussuunnitelma sekä digitoijille että asiantuntijoille

Tulokset

Hanke auttaa kehittämään koko toimialaa, alueen yrityksiä ja organisaatioita sekä mahdollistaa digitoinnin osaajien pitkäjänteisen koulutuksen kehittämisen ja työvoiman saatavuuden turvaamisen niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Hankkeella on koulutuksellinen sekä työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta edistävä näkökulma.

FAKTAT

Massadigitoinnin osaajakoulutuksen suunnitteluhanke

01.11.2018 - 31.08.2019

TOTEUTTAJAT

Hallinnoija: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Osatoteuttaja: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

BUDJETTI

Kokonaisbudjetti: 77 354 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ESR-rahoitus