Kiertotalous ja kehittyvien yritysten uudet liiketoimintamallit 2020-luvun alustataloudessa - Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Kiertotalous ja kehittyvien yritysten uudet liiketoimintamallit 2020-luvun alustataloudessa

Valmistavassa teollisuudessa on tarve tehostaa resurssitehokkuutta, sivuvirtojen hyödyntämistä ja aineiden kiertoa koko käyttöketjussa. Käyttöiän pidentäminen, uusiokäyttö, sivuvirtojen hyödyntäminen, uudelleenvalmistus ja ekologinen tuotesuunnittelu tarjoavat mahdollisuuksia uusiin liiketoiminta-avauksiin. Hankkeen tavoitteena on uusia tai päivittää sadan eteläsavolaisen yrityksen liiketoimintamalli vuoteen 2021 mennessä vastaamaan 2020-luvun vaatimuksia alustatalouden kehittymisen, arvoketjujen muutokset ja resurssitehokkuuden mahdollisuudet huomioonottaviksi. Tähän liittyen tavoitteena on myös Manufacturing Synergies- eli mansyns.fi -kiertotalousalustan/-markkinapaikan käyttöönoton ja käytettävyyden kiihdyttäminen ja parantaminen, sekä yhteistyömuotojen kehittäminen Etelä-Savon markkinapaikan ja muiden kiertotalousalustojen ja IT-järjestelmien välillä.

Hankkeen avulla synnytetään Etelä-Savoon 35 uutta kasvuhaluista ja kasvukykyistä yritystä, jotka hyödyntävät uusia liiketoimintamalleja ja –mahdollisuuksia, jopa globaalisti. Uusia työpaikkoja näihin ja sekä olemassa oleviin pk-yrityksiin syntyy arviolta 100.

Tavoitteena on, että hankkeen loppuun mennessä Etelä-Savon kiertotalousmarkkinapaikassa (mansyns.fi) on yli 100 tarjoomaa ja vähintään 50 aktiivista käyttäjää, ja useat kymmenet eteläsavolaiset teollisuusyritykset ovat ottaneet kiertotalouden ja kestävän kehityksen vaatimukset huomioon liiketoiminnassaan. Yhtenä tavoitteena hankkeessa on tehdä 10-20 uusiin teknologioihin keskittyvää ketterää kokeilua yhteistyössä tuotannollisten yritysten, startup-yritysten, alueen koulutusorganisaatioiden ja/tai muiden teknologiakumppanien kanssa. Lisäksi hankkeen tavoitteena on aktivoida kolme yritystä hakemaan ensivaiheen suoraa rahoitusta EU:sta (SME instrument, suora yritystuki pk-yrityksille) hankkeen aikana.Hanke auttaa mukana olevia yrityksiä rahoituksen hakemisessa investointi- ja kehittämistoimenpiteisiin.

Hanke tulee järjestämään erilaisia työpajoja, kick-off tilaisuuksia, Business Blendereitä, teknologian buustaustyöpajoja, Digimatch – pk-yritysten digipalveluiden kauppakeskus -tapahtuman ja paljon muuta. Osa tapahtumista on avoimia kaikille yrityksille.

Toimenpiteet:

  1. Nuorten kehittyvien yritysten (NKY) ja tuotannollisten yritysten liiketoimintamallien ja ansaintalogiikoiden kehittäminen.
  2. Nopeiden ja ketterien, kilpailukykyä parantavien ja vähähiilisyyttä tukevien kokeilujen ja pilottien edistäminen, sekä niiden esittely isommalle joukolle alueen yrityksiä teknologian buustaustyöpajoissa. Työpaketissa tuodaan yritysten saataville nykyaikaisia digitaalisia työkaluja, joiden avulla voidaan kehittää yritysten kilpailukykyä operatiivista toimintaa tehostamalla (yhteistyössä MikseiMikkeli ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu)
  3. Kansainvälistymisen kiihdyttäminen
  4. Ylimaakunnallisten yhteyksien kehittäminen hankkeen teemojen mukaisesti

Hankkeeseen otetaan mukaan 100 eteläsavolaista yritystä. Yrityksen osallistumismaksu koko hankkeen ajalta on vain 300 euroa + alv.

Hankeen henkilöstö:
projektipäällikkö, Marjo Niittuaho-Nastolin, p. 0440 361 615 tai marjo.niittuaho-nastolin@mikseimikkeli.fi
asiantuntija, Kimmo Haapea, p. 0440 361 613 tai kimmo.haapea@mikseimikkeli.fi

Ota yhteyttä

Marjo Niittuaho-Nastolin
0440 361 615
marjo.niittuaho-nastolin@mikseimikkeli.fi

Kimmo Haapea
0440 361 613
kimmo.haapea@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.04.2019

Hanke päättyy:
31.12.2021

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Osatoteuttajat:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Hankkeen toteutusalue:
Mikkelin seutu

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon Maakuntaliitto