Hankkeen perustiedot

Hankekoodi:
Rahoitus: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin
Rahoittava viranomainen: Etelä-Savon ELY-keskus

Pure Heart of Finland

Ohjelma-aika: 01.05.2018 - 31.12.2020

Kohderyhmä

Hankkeen toiminta-alueena ovat Huittinen, Aura, Kangasniemi ja Mikkeli. Kohderyhmänä on neljä elintarvikealan maaseutuyritystä. Pääasiallisina hyödynsaajina ovat hankkeeseen osallistuvat elintarvikeyritykset. Hankkeen avulla edistetään kotimaisten elintarvikkeiden vientiä. Välillisinä hyödynsaajina ovat alueen elinkeinotoiminta, alihankkijat ja alkutuottajat.

Hankkeen esittely

Hankkeen tavoitteena on auttaa neljää maaseudun elintarvikealan yritystä Etelä-Savosta, Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta aloittamaan ja kehittämään vientitoimintaa ulkomailla. Kehittämishankkeen aikana mukana olevien yritysten vientivalmiudet kartoitetaan ja luodaan sekä yhteiset että yrityskohtaiset viennin työkalut.

Tavoitteena on luoda kontakteja ostajiin ja auttaa yrityksiä solmimaan toimitussopimuksia. Hankkeessa toteutetaan sekä yhteisiä että yrityskohtaisia kehittämistoimenpiteitä.

Lisätiedot