Hankkeen perustiedot

Hankekoodi:
Rahoitus: EAKR
Rahoittava viranomainen: Etelä-Savon Maakuntaliitto

Kasvua ja kansainvälistymistä tukevien yritysinvestointien edistäminen Etelä-Savossa

Ohjelma-aika: 01.01.2019 - 31.12.2020

Kohderyhmä

Potentiaaliset maakuntaan sijoittuvat yritykset ja investointien edsitämistyötä maakunnassa toteuttavat toimijat (kehittämisorganisaatiot, maakunnan kaupunkikonsernien toimijat )

Hankkeen esittely

Alueiden kehittämisessä yritystoimintaan suuntautuvat investoinnit ovat keskeisessä asemassa. Yritysten investoinnit tukevat myös elinkeinoelämän kasvua ja kansainvälistymistä.

Hankkeen tavoitteena on löytää uusia maakunnan ulkopuolisia, etenkin ulkomaalaisia yrityksiä ja investoijia aloittamaan yritystoiminta Etelä-Savossa sekä tiivistää maakunnan kaupunkiseutujen yhteistyötä, valmiuksia ja kykyä investointien edistämistyössä.

Hankkeessa haetaan investointeja erityisesti maakunnan strategioiden painopistealoille niihin kohteisiin, joihin liittyy keskimääräistä tasoa korkeampi osaaminen sekä yhteistyömahdollisuudet alueella sijaitsevien yritysten sekä tutkimus ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Tavoitteena on jo olemassa olevien klustereiden ahvistuminen uusilla toimijoilla. 

Lisätiedot