Hankkeen perustiedot

Hankekoodi:
Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto
Rahoittava viranomainen: Etelä-Savon ELY-keskus

Kansainväliset tulijat Etelä-Savon työelämä- ja yrittäjyyspolulle -matalan kynnyksen palvelumalli

Ohjelma-aika: 01.01.2019 - 30.06.2021

Kohderyhmä

Tämä hanke on suunnattu sinulle, joka: • kärsit työvoimapulasta ja haluat palkata maahanmuuttajan yritykseesi • haluat työllistyä ja olet maahanmuuttajataustainen • haluat perustaa yrityksen ja olet maahanmuuttajataustainen Eteläsavolainen yrittäjä: etsimme sinulle uutta/lisää työvoimaa (toimialasta riippumatta) yrityksesi kannattavuuden takaamiseksi. Saat myös yksilöityä tietoa mahdollisista työllistämistuista ja oppisopimuskoulutuksesta yhteistyötahojemme kautta. Maahanmuuttaja, joka mietit yrityksen perustamista: saat puolueettoman ja ulkopuolisen näkökulman yritysideastasi ja suunnitelmistasi. Ohjaamme liiketoimintasuunnitelman tekemisessä, yrityksen perustamisessa ja rahoituksen etsimisessä.

Hankkeen esittely

Etelä-Savon maakunnassa on useilla toimialaloilla työvoimapula. Nykyinen työvoimatarjonta ei kokonaan riitä vastaamaan yritysten kehitys- ja laajenemistarpeeseen. Samaan aikaan työttömänä on useita maahanmuuttajia, joilla on työkokemusta ja osaamista. Autamme yrityksiä ja maahanmuuttajia kohtaamaan toisensa ja täten helpottamaan alueen työvoimapulaa. 
Samalla etsimme maahanmuuttajille työllistymismahdollisuuksia joko palkkatyöhön tai omaan perustettavaan yritykseen.  

Yritykset saavat haastateltuja ja kartoitettuja työntekijäehdokkaita. Tarvittaessa myös henkilökohtainen tuutori voi jalkautua työpaikalle työsuhteen alkaessa. Työsuhteessa noudatetaan yleisiä työhön liittyviä lakeja ja asetuksia.

Hankkeen hallinnoija: Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

Lisätiedot