Hankkeen perustiedot

Hankekoodi:
Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto
Rahoittava viranomainen: Etelä-Savon ELY-keskus

Digiportaat - Digitaalisuudella kasvua liiketoimintaan

Ohjelma-aika: 01.10.2018 - 31.12.2020

Kohderyhmä

Eteläsavolaiset PK-yritykset, yritysneuvojat kunnissa ja ELYllä.

Hankkeen esittely

Digiportaiden tavoitteena on uudistaa maakunnallisesti PK-yrityksille tarjottava digitaalinen koulutus luomalla ja
kokeilemalla uutta osaamiskartoitusmallia. Tunnistamalla yritysten lähtötaso voidaan jokaiselle yritykselle suunnitella
omia tarpeita vastaava koulutuspolku.

Tehtävänä on luoda uutta kysyntälähtöistä digitaalista koulutusta maakunnan alueella. Koulutuksiin osallistuu
vähintään 100-150 yritystä maakunnan alueelta. Koulutusten sisältöjä voidaan kohdentaa yrityksistä nousseiden
tarpeiden mukaan.

Hanke on valmisteltu kaikkien osatoteuttajien yhteistyönä. Hankkeen toimenpiteiden onnistuminen edellyttää
monipuolista osaamista sekä maantieteellisesti kaikkien Etelä-Savon alueiden kattamista. Kaikilla toteuttajilla on
oma roolinsa, jolla varmistetaan yritysten tavoitettavuus, yritysten osallistumisen kohdentuminen oikeaan
valmennuspolun vaiheeseen sekä monipuolinen ja asintunteva koulutustarjonta.

Myös yritysneuvojen tieto- ja taitotasoa parannetaan vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, ProAgrian, Savonlinnan Hankekehityksen sekä Etelä-Savon Yrittäjien kanssa.

Lisätietoja: www.digiportaat.fi

Lisätiedot