Metsäsuunnittelu mullistuu – MHG Systemsin puukohtainen droonipalvelu muuttaa puukauppaa

MHG Systems on kehittänyt DataBio-hankkeen osana kaupallisen palvelun, joka mahdollistaa uudet käytännöt puukauppaan ja metsänhoitotöiden toteuttamiselle. Uuden palvelun avulla saadaan tarkasti selville, kuinka monta puuta metsätilalla kasvaa ja mitkä puut tulisi poistaa hakkuussa tai taimikonhoidossa.

MHG Systems on kehittänyt DataBio-hankkeen osana kaupallisen palvelun, joka mahdollistaa uudet käytännöt puukauppaan ja metsänhoitotöiden toteuttamiselle. Uuden palvelun avulla saadaan tarkasti selville, kuinka monta puuta metsätilalla kasvaa ja mitkä puut tulisi poistaa hakkuussa tai taimikonhoidossa.

Hinnoittelu vastaa perinteistä metsäsuunnittelua

Puukohtaista metsäinventointia on kehitetty viime syksystä lähtien Mikkelissä ja Hankasalmella sijaitsevilla DataBio-hankkeen pilottitiloilla. DataBio on budjetiltaan mittavin, n. 12 M€, Euroopan Komission rahoittama biotalouden big data –hanke. Nyt palvelu on saatavilla koko Suomeen hehtaarikohtaisesti hinnoiteltuna. Hinta on kilpailukykyinen perinteisen, maastotyönä tehtävän metsäsuunnitelman kanssa. Palvelu esitellään metsänomistajille ja metsätoimijoille viikonloppuna Keski-Suomen Metsämessuilla Paviljongissa, Jyväskylässä.

Motokuskille ja metsurille tarkat ohjeet

MHG Systemsin nyt Suomessa tarjolla oleva palvelu ei ole sinänsä uusi maailmalla. ”Toteutimme puukohtaisen metsätietojärjestelmän jo viisi vuotta sitten Italiaan ja Itävaltaan Slope-hankkeen osana. Moton kuljettaja sai näyttöruudulle ohjeet, mikä puu tulee poistaa ja miten puu tulee katkoa maksimiarvon saamiseksi. Tietojärjestelmä vietiin niin pitkälle, että puurungosta katkottuja tukkeja ja pikkutukkeja pystyttiin seuraamaan tavaralajikohtaisesti loppukäyttöpaikalle asti kuhunkin pölkkyyn harvesterin kiinnittämän RFID-tagin avulla”, toteaa toimitusjohtaja Seppo Huurinainen.

Metsätilakauppa, yhteisomistuksen hallinta ja puuston terveydentilan seuranta uuteen aikaan

”Olipa kysymys metsätilan hallinnasta, sukupolven vaihdoksesta, metsätilan myynnistä tai metsäomaisuuden ostosta, palvelumme tuottaa nopeasti ja tehokkaasti luotettavaa tietoa puuston määrän, laadun ja kasvukunnon lisäksi puuston terveydentilasta ennakoivasti jopa ennen kuin vauriot edes ovat silmälle näkyviä”, metsäasiantuntija Hannu Numminen kertoo.

Numminen pitääkin ensiarvoisen tärkeänä sitä, että palvelun avulla metsänomistajataho on aina tietoinen metsän tilasta ja tapahtumista omistussuhteesta, olinpaikasta tai käytettävissä olevasta päätelaitteesta riippumatta.

Alkuperäinen tiedote ja lisätiedot: MHG Systems 


Uutisia