7 bioenergiayritystä yhteisellä vientimatkalla Espanjassa

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy vei seitsemän suomalaista bioenergiayritystä Road Show -matkalle Espanjaan.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy vei seitsemän suomalaista bioenergiayritystä Road Show -matkalle Espanjaan. Yritysryhmä vieraili Madridissa ja Barcelonassa 6.-10.11.2017. Matkalla yritykset tutustuivat Espanjan bioenergiamarkkinoihin sekä pääsivät luomaan suhteita potentiaalisiin asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin.

Espanjan matkaohjelmaan kuuluvat tapahtumat järjestettiin Suomen lähetystön tiloissa Madridissa ja Barcelonassa, ja niissä oli yhteensä yli 40 osallistujaa. Madridin tilaisuuteen oli kutsuttu espanjalaisten bioenergialaitoshankkeiden kannalta keskeisimpiä toimijoita ja yrityksiä, kun taas Barcelonassa suomalaisyritykset tapasivat mm. Katalonian biomassaklusterin edustajia sekä tuleviin lämpövoimalaitoshankkeisiin liittyviä yrityksiä. 

– Espanjassa on markkinoita mm. biokattiloille ja niihin liittyvälle teknologialle sekä biomassan korjuuteknologialle. Myös kaukolämpöön liittyen Espanjan markkinat tarjoavat mahdollisuuksia suomalaisille bioenergiayrityksille, toteaa Jussi Heinimö Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä.

Matkalle osallistui Suomesta seitsemän bioenergiayritystä, jotka haluavat tiivistää yhteistyötään viennissä ja kansainvälistymisessä sekä päästä yritysverkostona käsiksi myös suurempiin toimituskokonaisuuksiin. Matkaohjelmaan oli varattu aikaa suomalaisten ja espanjalaisten yritysten välisille tapaamisille, joiden tarkoituksena oli liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen. Matkan jälkeen työ potentiaalisten yhteistyökumppaneiden tai asiakkaiden kanssa jatkuu yritysvetoisesti.

Yksi matkalle osallistuneista yrityksistä oli Mikkelissä toimiva Inray Oy, joka kehittää ja tuottaa röntgenteknologiaa hyödyntäviä mittausjärjestelmiä mm. bioenergian tuotantolaitosten käyttöön. – Matka ja sen järjestelyt olivat erittäin onnistuneita, saimme useita kontakteja potentiaalisiin uusiin asiakkaisiin toteaa myyntijohtaja Mika Muinonen Inray Oy:stä.

Vientimatkan taustalla on pitkäjänteinen työ suomalaisen bioenergiaryhmän yhteisten vientipyrkimysten edistämiseksi. Työtä on tehty elokuussa päättyneen, Miksein koordinoiman ja yhdessä Navitas Keitys Oy:n ja yritysten kanssa toteutetun Cleantech Finland Bioenegy (CFB) -hankkeen puitteissa. Hankkeessa on muun muassa kartoitettu bioenergiamarkkinoita valituilla maantieteellisillä alueilla. Myös Espanjaan suuntautunut Road Show valmisteltiin osana hanketta.

Lisätiedot: Jussi Heinimö, puh 040 544 0936 


Uutisia

Eteläsavolaisille bioenergia-alan ja valmistavan teollisuuden yrityksille tarjolla viennin ja toiminnan kehittämistä

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy etsii yrityskumppaneita hankkeeseen, jossa autetaan valmistavan teollisuuden ja bioenergia-alan yrityksiä tehostamaan prosessejaan, kehittämään toimintamallejaan sekä edistämään kansainvälistä toimintaansa. Mukaan mahtuu vielä 3-4 bioenergia-alan yritystä ja 3-4 valmistavan teollisuuden yritystä. Tavoitteena on saavuttaa yrityksille kilpailuetua ja uutta liiketoimintaa globaaleilla markkinoilla. Lue lisää