Mikkeliin perustetaan kaupunkikonsernin hankintatiimi

Mikkelin kaupunkikonserni tiivistää yhteistyötään julkisten hankintojen toteutuksessa perustamalla yhteisen hankintatiimin.

Mikkelin kaupunkikonserni tiivistää yhteistyötään julkisten hankintojen toteutuksessa perustamalla yhteisen hankintatiimin. Tiimin myötä osa kaupunkikonsernin julkisista hankinnoista voidaan tehdä yhdessä. Lisäksi hankintatiimi tulee edistämään sähköistä kilpailuttamista sekä yhtenäistämään kaupunkikonsernin toimintakulttuuria julkisissa hankinnoissa.

Mikkelin kaupunkikonserniin on kohdistunut toiveita julkisten hankintojen yhtenäistämisestä ja yhteistyön tiivistämisestä eri organisaatioiden välillä. Yhteinen hankintatiimi mahdollistaa muun muassa hyvien käytäntöjen ja osaamisen jakamisen kaupunkikonsernin organisaatioiden välillä. Näin hankintatiimi edistää yhteisten toimintamallien omaksumista hankinnoissa. 

Hankintatiimin ensimmäisiin tehtäviin kuuluu myös selvittää edellytyksiä yhteisen kilpailutusjärjestelmän käyttöönottoon. Suomen hankintalaki ja Mikkelin kaupungin hankintasääntö edellyttävät sähköistä kilpailuttamista EU:n kynnysarvon ylittävissä julkisissa hankinnoissa. Yhteinen hankintatiimi merkitsee, että sähköiseen kilpailuttamiseen voidaan mahdollisesti hankkia yhteinen kilpailutusjärjestelmä sen sijaan, että kukin organisaatioista hankkisi oman järjestelmänsä. Yhteinen järjestelmä säästäisi kustannuksia ja resursseja sekä mahdollistaisi kaupunkikonsernin julkisten hankintojen keskittämisen samaan julkaisupaikkaan.

– Kaupunkikonsernin hankinnoilla on yhä merkittävämpi osa elinkeinopolitiikassa Sote-päätäntävallan siirtyessä pois kaupungilta. Tästä kertoo myös yhteisen hankintatiimin perustaminen. Hankintojen tekemiseen tullaan kiinnittämään jatkossa yhä enemmän huomiota ja näin on syytäkin olla, toteaa Ilkka Liljander Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä.

Mikkelin kaupunkikonsernin muodostavat Mikkelin kaupunki ja sen tytäryhtiöt, joihin kuuluu yhteensä 15 merkittävää osakeyhtiötä sekä 12 asunto- tai kiinteistöyhtiötä ja 3 säätiötä. Kaupunkikonsernin yhteinen hankintatiimi kokoontuu ensimmäisen kerran marras-joulukuussa.

Lisätiedot: Ilkka Liljander, puh 044 794 5695 


Uutisia

Eteläsavolaisille bioenergia-alan ja valmistavan teollisuuden yrityksille tarjolla viennin ja toiminnan kehittämistä

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy etsii yrityskumppaneita hankkeeseen, jossa autetaan valmistavan teollisuuden ja bioenergia-alan yrityksiä tehostamaan prosessejaan, kehittämään toimintamallejaan sekä edistämään kansainvälistä toimintaansa. Mukaan mahtuu vielä 3-4 bioenergia-alan yritystä ja 3-4 valmistavan teollisuuden yritystä. Tavoitteena on saavuttaa yrityksille kilpailuetua ja uutta liiketoimintaa globaaleilla markkinoilla. Lue lisää