Heidi Lampinen aloittaa uutena yrityskehittäjänä Mikseissä

Lampinen siirtyy Mikkelin kehitysyhtiöön Etelä-Savon Yrittäjistä

Heidi Lampinen aloittaa yrityskehittäjänä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:ssä 13.11.2017. Aikaisemmin hän on työskennellyt pk- ja mikroyritysten kehittämistehtävissä Etelä-Savon Yrittäjissä sekä myynti- ja esimiestehtävissä Danske Bankissa.

Heidi on koulutukseltaan tradenomi (ylempi amk) yrittäjyyden ja liiketalouden koulutusohjelmasta. Työuransa hän aloitti pankkialalla, missä hän toimi 10 vuoden ajan myynti- ja esimiestehtävissä. Näistä viimeiset kaksi vuotta hän kartutti myös kansainvälistä kokemusta Danske Bankin siirtäessä liiketoimintojaan Liettuaan.

Yritysten kehittämistehtäviin Heidi siirtyi vuonna 2016, käytyään ensin Digiajan asiakkuuspäällikkökoulutuksen Aalto-yliopistossa. Etelä-Savon Yrittäjien kehittämispäällikkönä Heidi on vastannut kahdesta hankkeesta: toisessa autettiin tuoreita yrittäjiä kasvu-uralle kehittämällä mm. myyntiä ja markkinointia sekä palvelumuotoilua ja tuotteistamista, ja toisessa pyrittiin parantamaan eteläsavolaisten pk-yrittäjien digitaitoja.

Eteläsavolaisten yritysten kehittämistarpeet vaihtelevat suuresti, Heidi toteaa. – Osalla yrityksistä on haasteita perusasioissa, jotka liittyvät esimerkiksi myyntiin ja markkinointiin, verkkonäkyvyyteen tai rahoitukseen. Yrityskehittäjänä käännän kivet ja kannot löytääkseni apua näihin haasteisiin. Usein esimerkiksi mikroyrittäjät eivät tiedosta, että tällaista apua on tarjolla myös heille, Heidi toteaa.

Pk-yritysten kannattaa kehittämistyössään panostaa myös verkostoitumiseen ja yhteistyökuvioihin, Heidi kannustaa. – Pienemmällä paikkakunnalla verkostoituminen on monesti helpompaa kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, sillä yritykset tuntevat toisensa paremmin. Miksein yrityskehittäjänä voin saattaa yhteen yrityksiä, joiden osaaminen ja taidot täydentävät toisiaan. Lisäksi minulla on hyvät verkostot yrityksille olennaisiin sidosryhmiin, kuten rahoittajiin tai ammattikorkeakouluun.

Viime vuosina yrityksen fyysinen sijainti on menettänyt merkitystään muun muassa digitalisoitumisen vuoksi. – Etelä-Savo on houkutellut uusia yrittäjiä myös muualta Suomesta. Moni yrittäjä voi valita sijainnin hyvin vapaasti, ja asettua esimerkiksi vanhalle kotiseudulleen tai mökkikunnalleen. Tätä voisimme Mikkelissä korostaa vielä lisää, ja houkutella enemmänkin yrityksiä ruuhka-Suomesta kauniiseen ja ruuhkattomaan Etelä-Savoon. 


Uutisia

Eteläsavolaisille bioenergia-alan ja valmistavan teollisuuden yrityksille tarjolla viennin ja toiminnan kehittämistä

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy etsii yrityskumppaneita hankkeeseen, jossa autetaan valmistavan teollisuuden ja bioenergia-alan yrityksiä tehostamaan prosessejaan, kehittämään toimintamallejaan sekä edistämään kansainvälistä toimintaansa. Mukaan mahtuu vielä 3-4 bioenergia-alan yritystä ja 3-4 valmistavan teollisuuden yritystä. Tavoitteena on saavuttaa yrityksille kilpailuetua ja uutta liiketoimintaa globaaleilla markkinoilla. Lue lisää