Hankkeen perustiedot

Hankekoodi:
Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto
Rahoittava viranomainen: Etelä-Savon ELY-keskus

Etelä-Savon Vientiosaajat

Ohjelma-aika: 01.08.2018 - 31.12.2020

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat eri alojen mikro- ja pk-yritykset, jotka suunnittelevat, ovat aloittamassa tai kehittävät vientitoimintaa.

Hankkeen esittely

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa eteläsavolaisten eri aloilla toimivien mikro- ja pk-yritysten sekä niiden henkilöstön kansainvälistymisosaamista ja vientivalmiuksia. Tavoitteena on innostaa ja rohkaista yrityksiä kansainvälisille markkinoille sekä lisätä niiden verkostoitumista ja yhteistyötä Etelä-Savossa.

Etelä-Savon Vientiosaajat -hanke tarjoaa käytännönläheistä tietoa, ohjausta ja tukea osallistujayritysten viennin suunnitteluun ja kehittämiseen. Hankekokonaisuuteen kuuluu myös tutustumismatkoja potentiaalisiin kohdemarkkinoihin ja niiden erityispiirteisiin asiantuntijoiden ohjauksessa.

Etelä-Savon Vientiosaajat -hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Pienyrityskeskus, Etelä-Savon kauppakamari ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hanke toteutetaan 1.8.2018-31.12.2020.

Blogi aiheesta: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/kansainvalistyminen-mahdollisuus-vai-uhka/

Lisätiedot