Hankkeen perustiedot

Hankekoodi:
Rahoitus: EAKR, Mikkelin seutu, kunnat
Rahoittava viranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua

Ohjelma-aika: 01.01.2015 - 31.08.2017

Kohderyhmä

Vapaa-ajan asukkaat ja yritykset Mikkelin seudulla

Hankkeen esittely

Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua -ohjelma avulla  turvataan ja kasvatetaan vapaa-ajan tuomia tuloja ja työpaikkoja sekä lisätään palveluja tarjoavien yritysten määrää. Hankkeella haetaan ratkaisuja myös tarpeisiin kasvattaa alueen majoituskapasiteettia erityisesti sesonkiaikoina sekä riittävää markkinointivolyymiä kansainvälisiin vapaa-ajan verkostoihin.

Hankkeella edistetään liiketoimintamalleja vapaa-ajan asuntojen vuokraamiselle ja oheispalvelujen tuottamiselle sekä vahvistetaan Mikkelin imagoa yhtenä Suomen suurimmista mökkikunta-alueista.

Lisätiedot