Innovaatioseteli nyt myös uusille yrityksille

Innovaatioseteli on 5000 euron rahoitus pienelle tai keskisuurelle yritykselle liiketoiminnan kasvuun.

Innovaatioseteli on rahoitus pienelle tai keskisuurelle yritykselle liiketoiminnan kasvuun. 5000 euron arvoisella innovaatiosetelillä mikro- tai pk-yritys voi ostaa itse valitsemiaan asiantuntijapalveluja synnyttääkseen uusia tuotteita ja palveluja, joilla on kansainvälistä potentiaalia.
PK-yritys voi hankkia innovaatiosetelin avulla osaamista, jota sillä itsellään ei ole. Osaaminen voi olla asiantuntija-apua tuotekehittelyyn, markkinoille menemiseen liittyvää palvelua, uusien konseptien kehittämistä ja testaamista. Innovaatiosetelillä hankittavan osaamisen tulee tähdätä nimenomaan uuden tuotteen tai palvelun kehittämiseen kv-markkinoille.

Yritysmuodoista toiminimi-yritykset eivät voi seteliä hakea. Ehto, jonka mukaan yrityksellä piti olla yksi päättynyt tilikausi takanaan, on poistunut eli myös uudet yritykset voivat hakea nyt innovaatioseteliä.  Yrityksen Rating Alfa -luokituksen tulee olla vähintään A ja toimiala muu kuin maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely. Innovaatioseteli ei ole tarkoitettu jo vakiintuneen palvelun tai tuotteen kehittämiseen, markkinointiin, viestintään ml. verkkosivujen tekoon. Setelillä ei myöskään voi ostaa koulutusta eikä tukea toiminnanohjaus- tai taloushallinnon järjestelmien hankintaa.
Innovaatiosetelin keskeisenä ajatuksena on uuden, kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavan liiketoiminnan synnyttäminen. Business Finland edellyttää, että seteliä hakevalla yrityksellä on suunnitelma kansainvälistymiseen. Innovaatiosetelin avulla yritys haluaa selvittää uuden tuotteen, palveluidean tai keksinnön jatkokehityskelpoisuutta tai patentoitavuutta tai markkinakelpoisuutta esimerkiksi demojen, prototyyppien ja kokeilujen kautta.

Lisätietoja innovaatiosetelistä: www.businessfinland.fi

Neuvontaa ja vinkkejä innovaatiosetelin hakemiseen marjo.niittuaho-nastolin@mikseimikkeli.fi tai 0440 361615.


Uutisia

Saimaan matkailun markkinointipanostukset kantavat hedelmää

Saimaan kansainvälinen tunnettuus ja vetovoima ovat kasvaneet merkittävästi viimeisen vuoden aikana, mikä näkyy lisääntyneinä toimittajien ja matkanjärjestäjien vierailuna ja heijastuu matkailuyritysten varaustilanteeseen. Alueen yritysten, kehitysyhtiöiden, rahoittajien, Visit Finlandin ja muiden toimijoiden yhteistyöllä Mikkelin, Savonlinnan ja Varkauden seudulla on käynyt 102 toimittajaa pääsääntöisesti kansainvälisistä medioista (mm. Lonely Planet, Le Figaro, The Daily Telegraph, Elle France, Singapore Tatler ja Vanity Fair Italia). Alueella on vieraillut myös 21 ryhmää ja 155 henkilöä kansainvälisistä matkanjärjestäjistä. Yrittäjät ovat tyytyväisiä huomioon, ja kesä näyttää ennakkovarausten perusteella hyvältä. Pitkän aikavälin tavoitteena on tuplata nykyinen matkailutulo kestävän matkailun periaatteita unohtamatta. Lue lisää

Kiinan suurin online-matkatoimisto alkaa myydä laajasti Järvi-Suomea

Visit Finland, Järvi-Suomi ja Aasian suurin online-matkatoimisto, kiinalainen Ctrip ovat sopineet merkittävästä yhteistyöstä Järvi-Suomen markkinoimiseksi kiinalaisille kuluttajille. Järvi-Suomi ja saaristo ovat Kiinassa vielä tuntemattomia, mutta herättävät matkatoimistoissa suurta kiinnostusta. Kiinalaisten matkailu Suomeen kasvaa nyt muita Pohjoismaita nopeammin. Lue lisää