Eteläsavolaisille bioenergia-alan ja valmistavan teollisuuden yrityksille tarjolla viennin ja toiminnan kehittämistä

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy etsii yrityskumppaneita hankkeeseen, jossa autetaan valmistavan teollisuuden ja bioenergia-alan yrityksiä tehostamaan prosessejaan, kehittämään toimintamallejaan sekä edistämään kansainvälistä toimintaansa. Mukaan mahtuu vielä 3-4 bioenergia-alan yritystä ja 3-4 valmistavan teollisuuden yritystä. Tavoitteena on saavuttaa yrityksille kilpailuetua ja uutta liiketoimintaa globaaleilla markkinoilla.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy etsii yrityskumppaneita hankkeeseen, jossa autetaan valmistavan teollisuuden ja bioenergia-alan yrityksiä tehostamaan prosessejaan, kehittämään toimintamallejaan sekä edistämään kansainvälistä toimintaansa. Mukaan mahtuu vielä 3-4 bioenergia-alan yritystä ja 3-4 valmistavan teollisuuden yritystä. Tavoitteena on saavuttaa yrityksille kilpailuetua ja uutta liiketoimintaa globaaleilla markkinoilla.

Teknologian ja siihen liittyvien palveluiden vienti tarjoaa merkittäviä kasvumahdollisuuksia Etelä- ja Pohjois-Savon yrityksille. Näiden mahdollisuuksien tehokkaampi hyödyntäminen toisi alueelle kasvua ja uusia työpaikkoja. Alueella on jo vahvaa vientivetoista yritystoimintaa mm. poltto-, kattila- ja kaukolämpöteknologioissa ja alkavaa vientitoimintaa mm. teknologiateollisuusyrityksissä, mutta vientitavoitteiden toteutumiseksi yritysten on kehitettävä toimintaansa.

Yritykset saavat apua prosessiensa ja toimintamalliensa kehittämiseen sekä keskinäisen yhteistyönsä vahvistamiseen. Yritykset voivat mm. osallistua vienninedistämismatkoille ja -tapahtumiin sekä työpajoihin, joissa yritysryhmät voivat vaikuttaa hankkeen sisältöön ja oppia toisiltaan parhaita käytäntöjä. Lisäksi voidaan toteuttaa markkinaselvityksiä yritysryhmien kannalta kiinnostavilla maantieteellisillä alueilla. Nykyinen hanke on jatkoa aikaisemmille TUMACO2- ja CFB-hankkeille. TUMACO2-hankkeessa selvitettiin yritysten valmiuksia ja tarpeita teollisen internetin ekosysteemien muodostumiselle ja yhteistyön pohjaksi soveltuvalle digitaaliselle alustalle. CFB-hankkeessa selvitettiin bioenergia-alan yritysten tarpeita ja mahdollisuuksia kilpailla kansainvälisillä markkinoilla laajempien arvoketjujen avulla.

– CFB-hankkeessa saatiin bioenergia-alalta arvokasta markkinatietoa, jota hyödynnämme nyt edelleen. Suomalainen bioenergiaosaaminen kiinnostaa kansainvälisesti: toteutamme mm. ensi kesänä espanjalaisen yritysryhmän vierailun Suomeen, ja jatkamme tiivistä yhteistyötä Business Finlandin kanssa Kanadan bioenergiamarkkinoihin liittyen. Vierailemme myös Hannoverin teollisuusmessuilla, missä energia on tänä vuonna osateemana, sekä Electrify Europe- ja Expobiomasa-messuilla, jotka kokoavat hyvin yhteen Keski-Euroopan energia-alan toimijoita, valottaa projektipäällikkö Arttu Kotilainen Mikkelin kehitysyhtiö Mikseistä suunnitelmia.  – Alueen yrityksille nämä tapahtumat tarjoavat loistavan tilaisuuden esitellä osaamistaan yrityksille, jotka etsivät tarpeisiinsa sopivaa teknologiaa ostettavaksi.

Valmistavan teollisuuden yritysten toimintaedellytyksiä kehitetään vastaamaan koko ajan muuttuvan teknologisen ympäristön vaatimuksia. – Autamme yrityksiä parantamaan digitaalisia valmiuksiaan ja poistamaan hukkaa prosesseistaan, mikä myös edistää vähähiilisen toimintamallin kehittymistä Etelä-Savossa, kertoo kehityspäällikkö Kimmo Haapea Mikseistä. – Tuomme yritysten ulottuville mm. tekoälyyn ja ohjelmistorobotiikkaan liittyviä ratkaisuja, jotka auttavat kaivamaan oleellisen esiin suurista tietomassoista. Lisäksi otamme käyttöön tietojärjestelmän, jonka avulla yritykset voivat parantaa resurssitehokkuuttaan tekoälyn avulla. Sama alusta toimii myös kauppapaikkana resursseille. Uusien teknologisten mahdollisuuksien hyödyntäminen muita aikaisemmin tuo yrityksille kilpailuetua.

Lisätiedot

Arttu Kotilainen, projektipäällikkö, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 044 750 9721, arttu.kotilainen@mikseimikkeli.fi

Kimmo Haapea, kehityspäällikkö, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 0440 361 613, kimmo.haapea@mikseimikkeli.fi

DCFB-hankkeen tavoitteena on edistää tehokkuutta lisäävien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa valmistavassa teollisuudessa sekä edesauttaa yritysten keskinäistä yhteistyötä ja verkostomaisia toimintamalleja kansainvälistymisessä. Hanketta koordinoi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, ja se toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun (XAMK) ja Navitas Kehitys Oy:n kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin aluekehitysrahasto, rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto.


Uutisia

YrittäjäGaala 2019

Vuosittainen YrittäjäGaala järjestetään tällä kertaa Mikkelin Saimaa Stadiumilla lauantaina 26.1.2019 klo 18-24, tervetuloa mukaan! Lue lisää