Jäterenkaiden ja -muovin jalostukselle mahdollisuuksia Etelä-Savossa

Jäterenkaiden ja -muovin pyrolysointilaitoksen edellytyksiä selvitettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston vastikään valmistuneessa diplomityössä. Työn tavoitteena oli arvioida jäterenkaita ja jätemuovia raaka-aineenaan käyttävän pyrolyysilaitoksen toimintaedellytyksiä Etelä-Savon alueella. Työssä selvitettiin raaka-ainemääriä ja -toimittajia, lopputuotteiden ominaisuuksia ja käyttökohteita sekä taloudellisia näkökulmia.

Tutkimuksen mukaan laitoksen raaka-ainekapasiteetin arvioidaan olevan 15 800 tonnia vuodessa – 15 000 tonnia jäterenkaita ja 800 tonnia jätemuovia. Laitoksen lopputuotteena syntyisi noin 5 400 tonnia EN590 laadun mukaista dieselpolttoainetta, noin 5 200 tonnia raaka-ainekäyttöön soveltuvaa hiilimustaa sekä noin 2 300 tonnia metallijaetta. Laitoksen investointikustannuksiksi arvioitiin noin 10 000 000 € ja käyttökustannuksiksi 1 500 000 € vuodessa. Laitoksen kannattavalle toteuttamiselle arvioitiin olevan edellytyksiä.

Lataa DI Paavo Hirvosen diplomityö on tästä.


22 syys

Miksei etsii yrityskehittäjää

Etsimme nyt organisaatioomme yrityskehittäjää toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työnkuva sisältää päivittäistä yritysten kanssa toimimista, neuvontaa ja kehittämistä. Katso kuvaus ja lähetä hakemus 1.10. mennessä. Lue lisää