Hankkeen perustiedot

Hankekoodi: A70899
Rahoitus: EAKR, kunnat, yritykset
Rahoittava viranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

Bioenergiatoimijoiden vientiprojektiosaaminen - CFB

Ohjelma-aika: 01.06.2015 - 31.08.2017

Kohderyhmä

Viennistä ja kansainvälistymisestä kiinnostuneet bioenergia-alan yritykset erityisesti Etelä- ja Pohjois-Savon alueella.

Hankkeen esittely

CFB (Cleantech Finland Bioenergy) -hankkeella kehitetään bioenergia-alan yritysten vienti- ja kansainvälistymisvalmiuksia sekä lisätään yritysten välistä yhteistyötä.

Hankkeella kehitetään ja pilotoidaan uusi biomassa-arvoketjuun pohjautuva viennin toimintamalli. Lisäksi testataan olemassaolevien kansainvälistymispalvelujen sopivuutta hankkeeseen osallistuville yrityksille. Hankkeeseen osallistuu 11 yritystä.

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Navitas Kehitys Oy ja Team Finland -verkosto, erityisesti Finpron Energia kasvuohjelma.

MAKE IT COUNT! 

video:https://vimeo.com/195770744

esite:https://issuu.com/elenavr3/docs/cfb_32p_04.06_noprint

Lisätiedot